Lidkaarten

Net zoals klantenkaarten zijn lidkaarten een ideale manier om een vertrouwensband te creëren. De houder van de lidkaart voelt zich verbonden met de organisatie en er ontstaat een soort groepsgevoel. Zoals bij een loyaliteitsprogramma is het belangrijk dat er voordelen verbonden zijn aan een lidkaart, of dat het op z’n minst een praktische functie heeft, bijv. toegangscontrole.