Toegangsbadges

Steeds vaker vervangt automatische toegangscontrole de fysieke sleutel, of zelfs een menselijke bewaker. Een kaart is veelzijdiger en in veel gevallen veiliger dan alternatieven. Zo kan één kaart geconfigureerd worden om verschillende deuren te openen. Op diezelfde manier kunnen er evenwel restricties opgelegd worden. Eenzelfde kaart kan gehercodeerd worden en hoeft dus niet worden weggegooid. Bovendien kan een kaart bij verlies of diefstal gedeactiveerd worden.

Naast het regelen van de toegang kunnen deze kaarten ook gebruikt worden voor tijdsregistratie. Elke werknemer van een bedrijf kan een unieke badge toegewezen krijgen, die hen niet enkel toegang verleent, maar ook de gepresteerde werkuren bijhoudt.