Groene energie.

In 2009 hebben werd er besloten om te investeren in groene energie. De daken van onze kantoren en productieafdeling, tezamen 3000 m², ligt volledig bedekt met zonnepanelen. Deze wekken zo’n 40% van onze totale energiebehoefte op. De rest wordt opgewekt door het nabijgelegen windmolenpark.

De warmte die opgewekt wordt door onze koelinstallaties en compressoren wordt gerecupereerd en d.m.v. een WKK (warmtekrachtkoppeling) gebruikt om de gebouwen te verwarmen. Daarnaast wordt ook alle hemelwater gerecupereerd.